Vanliga byggnader på svenska lantgårdar

De flesta av våra svenska lantgårdar är mycket gamla och även om lantbruket har genomgått en förvandling från det lilla familjejordbruket till stora sammanhållna moderna jordbruk är ofta gården där bonden bor och har alla sina maskiner och redskap gammal.

Byggnader på en lantgård

Byggnader på en lantgård

Bostaden

Bostadshuset är det centrala på gården. Man ser lätt på husets storlek om det var en förmögen bonde som byggde sig ett stort boningshus eller om det var lite mer knapert. På de stora lantgårdarna i Götaland och Mälardalen är det ofta generöst stora trähus i två våningar med över 300 kvadratmeter golvyta. Man ville visa att man hade råd.

Ladugården

Även om lantgården nu är inriktad helt på växtproduktion så står ofta “laggårn” kvar, tom och utan djur. Kanske har den fått ett annat användningsområde och kanske föder man upp sin julgris där. Förr hade man sina kor där eller så var en del av ladugården svinstia. Byggnaden känns igen på att den har en murad nedervåning där djuren bodde och en övervåning i timmer där foder förvarades och lätt kunde släppas ner till djuren genom luckor i golvet.

Ladan

I ladan förvarades skörden, både tröskad, och i väntan på tröskning, otröskad. Idag är ladan ersatt av en spannmålstork och spannmålssilo då all tröskning sker direkt vid skörd ute på fältet.

Stallet

Ett stall har nästan alltid funnits på en gård och står ofta kvar och minner om den tid då man var beroende av hästen som arbetsdjur och transportmedel. Ibland kan någon utomstående hyra in sin häst där, annars har det blivit familjens garage.

Smedjan/verkstaden

En så maskinintensiv verksamhet som ett lantbruk behöver en vekstad. Tidigare var det säkert en smedja, men nu har ässjan fått ge plats för en svets och en pelarborr.

Maskinhallen

Med allt större maskiner så har många lantbruk tvingats att bygga stora maskinhallar då de urspungliga byggnaderna på gården blivit för små för att hysa stora traktorer och skördetröskor.