Sveriges vackraste lantgårdar

Det är osäkert om det verkligen går att fastställa vilka lantgårdar som är de vackraste i Sverige. Däremot kan man nog hitta många som är mycket vackra.

Varje landskap har sina egna lantgårdar att skryta med och om man vänder sig till lokala turistbyråer eller surfar på internet kan man ägna en stor del av sin fritid till att beundra fantastiska lantgårdar, för att sedan planera en rundtur för att besöka de som i många fall finns tillgängliga för offentliga besök.

vackralantgårdar

Generellt är de gamla lantgårdarna de vackraste, de som inte har förändrats och förfulats av nya spannmålssilos och vagnhallar byggda i lackad aluminiumplåt. Sjönära lägen finns det även gott om i vårt land, särskilt längre norrut.

Korsvirkesgårdarna

De kringbyggda skånska gårdarna, byggda i korsvirkesteknik, är naturligtvis vackra utan att peka ut någon särskild. Dessa gårdar ligger ofta i ett öppet landskap, väl synliga på långt håll. I många fall leder en allé fram till gården vilket förstärker intrycket av skönhet.

I Mellansverige har gårdarna ett annat utseende. Husen kan som i Skåne bilda en sluten enhet, men är inte sammanbyggda. Här ligger gårdarna inbäddade i grönska med blommande syren på våren. Man finner pampiga residens bredvid mindre gårdar som är väl så vackra med sina smäckra Corps de Logi.

I det som kallas Norrland och som utgör merparten av Sveriges landareal finns en rik variation av gårdar, men här finns även det som är unikt även för Dalarna och Hälsingland, nämligen fäbodarna som på sommaren slår de största herrgårdar i skönhet i sin enkelhet. Inbäddade i det böljande landskapet med enkla timrade sommarhus är de en fröjd för ögat.