Maskiner på lantgårdar

Svenskt lantbruk är i dag i hög grad mekaniserade. För att få lönsamhet bör gårdarna inte vara för små och då krävs en hög grad av mekanisering. En traktor idag skiljer sig lika mycket från de tidiga traktorerna från mellankrigstiden som en T-Ford skiljer sig från en modern Audi. Traktorn är navet i maskinutrustningen och har vanligtvis fyrhjulsdrift, automatisk växellåda, servostyrning och en mycket komfortabel förarhytt. För att kunna koppla till olika specialredskap finns även en mängd smarta kopplingar och kraftuttag.

En annan stor och viktig maskin för spannmålsbonden är skördetröskan. Även den har genomgått stora förändringar genom åren och framför allt har de blivit allt större och arbetsbredden har ökats rejält, upp till tio meter.

Delägarskap i maskiner

lantgårdsmaskin1En skördetröska används bara några veckor per år och är en stor investering för gården. Därför har det blivit allt vanligare att flera gårdar går ihop om en maskin. En modern skördetröska kan kosta upp till 4 miljoner kronor så det är bra om man kan vara fler som delar på kostnaden. Den moderna skördetröskan har GPS och är nära nog självgående. I GPS-systemet finns det lagrat hur bördiga de olika åkertegarna är och maskinen kan själv reglera hastigheten utifrån hur mycket spannmål som är på väg in i maskinen samtidigt som den inte kör över ett område mer än en gång.

Lantgården med inriktning mot animalieproduktion har lite andra maskiner. Förutom traktorn har finns här redskap för att skörda foder åt djuren oavsett det är köttdjur eller mjölkkor. För att kunna mjölka behövs en mjölkningsmaskin. En sådan kan vara mycket avancerad. Om man har lösdrift kan man välja en maskin som är närmast helt automatisk, kon väljer själv att ställa sig i maskinen och bli mjölkad. Bonden behöver avancerad statistik över mjölkmängd och fettinnehåll i mjölken så maskinen registrerar detta och sparar alla data online. En modern lantgård är som en processindustri.