Vanliga djur på svenska lantgårdar

Kor, grisar, får, getter och höns får anses som de vanligaste djuren på en lantgård idag. När det gäller kor finns det raser för mjölkproduktion, fjällko, SLB – Svensk låglandsboskap, SRB – svensk röd och vit boskap, och raser för köttproduktion. Fjällkon är en tålig ras som klarar sig på ganska magert bete men ger i gengäld inte så mycket mjölk som sina svartvita och rödbrokiga kusiner. Kor av rasen Svensk låglandsboskap är vanligast i södra Sverige, medan i Mellansverige oftast ser den rödbrokiga rasen.

 

Även kalvar behöver äta

Små kalvar på lantgården

Grisar finns det på många gårdar. Det finns flera olika modeller av djurhållning då det gäller svinuppfödning. Vanligast är den storskaliga i stora svinstallar där grisarna har sin stia och hålls där mest hela tiden för att ta hand om sina kultingar. Djurskyddet är väl utvecklat i Sverige och stora gårdar inspekteras med jämna mellanrum och ser till att grisarna har det bra. Andra gårdar har valt att ha grisarna i lösdrift i huvudsak utomhus. Somliga anser att man får en gladare gris då och därmed en högre kvalitet på köttet.

Får finns lite varstans på gårdarna kanske vanligast på Gotland där det gotländska utegångsfåret anses ha en fin päls. Får håller man för ullen och skinnen men även för köttet hos unga djur, lammkött. Många hobbybönder har får för att de är lättskötta men rymningsbenägna.

Mästerliga rymmare är getter. Det går nästan inte att stängsla in en get, men ofta rymmer de inte så långt. Det finns flera gårdsmejerier i Sverige som håller getter och de producerar fantastiskt goda ostar av opastöriserad getmjölk. Getcamembert är en delikatess.

Höns är också en av hobbybondens favoriter. Det är lättskötta djur i liten skala. De kycklingar och ägg vi finner i affärerna ofta kommer från stora gårdar med tusentals höns. En del höns sitter i stora burar medan andra går löst, så kallade sprätthöns.