Ekonomiska stöd för lantbrukare

För den som driver eget företag eller annan verksamhet på landsbygden finns det diverse typer av stöd man kan ansöka om. Det brukar dock inte vara en dans på rosor för lantbrukarna att söka EU-bidrag då det mest genererar till en massa blanketter och papper som ska fyllas i, skrivas under och skickas in. Det tar också tid att läsa alla kartor och kryssa i rutor som tillhör. agri1 Det allra första steget för en svensk gård vid ansökan till EU-bidrag är att gå igenom kartor. Det som ligger till grunden för bidraget är nämligen olika områden i block som staten ringat in efter att ha fotat gårdens mark uppifrån. Den andel som utgör den största av arealbidraget, som är ett bidrag lantbrukare kan få, är bidraget för fält. Här är det storleken på fält som avgör, inte kvantiteten som odlas. I praktiken är arealbidraget snarare ett bidrag för själva ägandet av mark och man får mer EU-pengar ju större gård man har.

Jordbruksstödet från EU består ungefär till hälften av unionens årliga budget, trots att det endast är 5,4 procent av EU:s hela befolkning som försörjer sig på jordbruket. Bidragen från EU för svenskarna är generellt mycket blygsamma. EU lägger 508 miljarder svenska kronor på jordbruksstöd varje år men endast 10 miljarder av dem får Sverige. Det motsvarar endast 1,9 procent. En av anledningarna till detta är för att vårt regelverk för ansökningar är mycket mer komplicerat och krävande än övriga länder. De stöd som en svensk lantbrukare kan ansöka om hos EU brukar delas in i följande rubriker; stöd inom jordbruk och trädgård, förädling, miljöinvesteringar, jordbruks – och affärsutveckling samt service, infrastruktur och attraktiv landsbygd. Hur man som lantbrukare lättast söker dessa stöd är att använda sig av e-tjänsten ”Mina sidor” på Jordbruksverkets hemsida.

Exempel på bidrag man kan få är då startstöd som man kan få om man startar ett jordbruks – eller trädgårdsföretag för allra första gången. Man kan också få ett bidrag som kallas investeringsstöd för ökad konkurrenskraft och kan lämnas till investeringar i bland annat en ny-, till – och ombyggnad av djurstall, växthus eller för skörd. agri2De förädlingsbidrag man kan få som lantbrukare utgår då till nya maskiner samt till en ny-, till-eller ombyggnad av lokaler som är till för förädling av jordbruksprodukter. Bidrag för stöd till miljöinvesteringar kan röra sig om att få stöd för att sätta upp ett stängsel mot varg, björn eller andra rovdjur om man har betesdjur på utsatt betesmark. Man kan också få bidrag för miljöinvestering om man planerar att förbättra jordbrukets vattenkvalitet. Inom jordbruks – och affärsutveckling kan man få bidrag för om man vill bygga en anläggning som ska producera förnybar energi, detta bidrag kallas då för investeringsstöd till förnybar energi. Det finns alltså en hel del olika bidrag som en lantbrukare i Sverige kan ansöka om hos EU för att underlätta sitt vardagliga arbete. Det är därmed som sagt inte alltid jätteenkelt att fylla i dessa ansökningar på rätt sätt och då är ett bra tips att kontakta Jordbruksverket, de kan hjälpa till med alla möjliga frågor som rör ens lantbruk.