Att tänka på vid köp av svenska lantgårdar

Att köpa en lantgård kan vara en uppnåelig dröm. Oavsett om det enbart är för att bo på en lantgård eller för att driva den så går det inte att bortse från att köpet innebär ett omfattande projekt. Främst kanske det gäller själva byggnadsvården, att bevara och underhålla historiska och även funktionella byggnader som finns på varje gård.

lantgård1Om du tänkt dig att ta över en lantgård som fortfarande är i drift kan det begränsa valmöjligheterna men i gengäld kan du vara i direkt produktion från start. Marknaden är inte så stor, och de lönsamma gårdarna är sällan till salu. Ett lantbruk är ett företag med allt vad det innebär av pappersarbete annan administration som man måste vara beredd att ta itu med. Gården sköter sig inte själv. Har du kunskap och rätt utbildning för att driva ett lantbruk? Drömmen om den egna gården kan bli en mardröm om du inte är förberedd på de motgångar som kan dyka upp.

Däremot om du letar efter “din” gård, som du själv formar mest och bäst hittar du förmodligen en gård som har sitt jordbruksföretag nerlagt och det kommer då att krävas stora investeringar, tid och arbete innan du kommer igång. Om du tänker låna pengar till köpet av jordbruksfastigheten är det klokt att få hjälp av antingen din bank eller av någon organisation knuten till svenskt lantbruk med att göra en kalkyl för kostnader och intäkter. Tänker du driva lantbruket som din enda inkomstkälla måste ditt företag gå bra från första stund. Det tar tid att få “payback” på insatt kapital.

Vill du dessutom driva ett ekologiskt lantbruk får du också räkna med att du måste få marken godkänd, vilket innebär jordtester och eventuell väntetid innan marken anses återhämtad och klar för ekologisk odling. Är verksamheten nerlagd sedan länge kan det vara en fördel. Ekologisk odling är betydligt mer arbetskrävande. Så det är bra att ställa dig frågan om du har tid och ork för den typen av odling.

Är du intresserad av att hitta en gård endast för boende och odling för eget bruk kan du säkert hitta något ganska snart. Det finns gott om avstyckade gårdar runt om i Sverige. Gårdar som har styckat av det mesta av sin åkermark, skog och betesmark så att i stort sett endast bostadshus och ekonomibyggnader ingår i köpet. Mycket populärt är det för hästintresserade att köpa en sådan gård. Man kan ha sin häst eller hästar hemma och vill man få ner kostnaderna kan man erbjuda stallplats till någon annan mot betalning. Vill du ha hästar eller andra djur på gården, fråga dig om gården själv kan försörja dig med bete och foder, och om det finns lagerutrymmen om du måste köpa in foder. Det kan vara frestande att ha får på gården som sköter gräsklippningen, men även får vill ha mat på vintern.

Och som när det gäller köp av alla fastigheter är det viktigt att kolla upp vilka investeringar som krävs för att boendet ska vara både bekvämt och ekonomiskt.