Svenska Lantgårdar

Ett av många sätt att upptäcka våra svenska lantgårdar är att besöka de olika skördemarknader som hålls runt om i landet. Marknader hålls i mer än tjugo olika kommuner. Utöver marknader finns gårdsbutiker över hela landet där du både kan hitta allt som kan produceras på en lantgård och lära dig mera om livet på landet i allmänhet. Lantgårdarna på olika platser i Sverige kan se väldigt olika ut. Om man tar en Nils Holgerssonresa genom landet så är det 250 mil. Det är en sträcka som även kan ta dig till Medelhavet eller från Skanör till Treriksröset.

Tips på läsning här på Svenskalantgårdar.se: 
Svenska Travhästar | Att köpa en svensk lantgård | Vanliga byggnader på en lantgård

Kosläpp på en svensk lantgård

Kosläpp på en svensk lantgård

Åtta olika odlingszoner

Genom Sverige passerar vi genom åtta olika odlingszoner som naturligtvis har inflytande över lantgårdarnas utveckling i varje zon. I södra Sverige är lantgårdarna i huvudsak utvecklade runt åkerbruk på bördiga jordar och gårdarna har många likheter med gårdar i Danmark och norra Tyskland. Ofta kringbyggda gårdar med stråtak. Landskapet är relativt slätt, utsatt för liknande klimat och karaktäriserat av hamlade pilträd, där de avskurna årsskotten användes till djurfoder. Den traditionen har avbrutits och landskapet förändrats. Småland är känt för sitt stenrika och magrare odlingslandskap med mycket stengärdsgårdar.

Norra Götaland och Mälardalen är återigen en bördig trakt med många och mycket stora sjöar, och åkrar som kommit till genom sjösänkning. Gårdarna har varit rika och vissa lantgårdar mindre slott och herrgårdar som tillhört och fortfarande tillhör adeln. Från norra Värmland, genom Västmanland och Dalarna till norra Uppland och Gästrikland sträcker sig det som kallas Bergslagen och Finnskogarna. Det var malmbearbetningstrakter med stort inflytande från östra Finland (Östkarelen) i och med en inflyttningsvåg som började på 1500-talet. Namnet Finnskogarna har alltså skäl för sig.

Norrlands kustland har ett mera gynnsamt naturbruk med jordbruk kombinerat med kustfiske jämfört med Norrlands inland med kallare klimat och större skogar, där gårdarna var mindre och jakt, fiske och skogsbruk var de huvudsakliga näringsgrenarna. Lantgårdarna i Sverige har mycket skiftande utseende och karaktär i olika delar av landet på grund av naturens egna förutsättningar, precis som det sociala livet.

Dagens lantgårdar har i många fall en karaktär av mångfald vad gäller näringsgrenar. Man har genom en hög mekaniseringsgrad kunnat frilägga tid för andra sysselsättningar på sin gård men som ändå har anknytning till det egna jordbruket. Gårdsbutiker, gårdsslakterier, gårdsmejerier och hotellverksamhet i form av Bed & Breakfast blir allt vanligare. Lantbrukare har det tufft med lönsamheten på grund av konkurrensen inom EU och somliga säger att jordbruket endast försörjer gården medan den egna försörjningen vilar på de andra verksamheterna på gården.

Små jordbruk är svåra att leva på och därför har sammanslagningar och samarbete med mekanisering blivit allt viktigare. Genom olika samarbeten som Maskinringen där man gemensamt äger stora maskiner som skördetröskor kan man ändå skapa konkurrenskraftiga jordbruk.

Avstyckning av gårdar gör det möjligt att slå samman jordar genom köp eller arrende samtidigt som hästmänniskor kan bosätta sig på landet och äga en jordbruksfastighet med bara lite mark där man kan ha sin egen häst. I någon kommun utanför Stockholm hävdar man att var tionde innevånare är – en häst.